yabo2022

非洲时间主要是东四区到西一区,北京时间是东八区,所以两者相差4至9小时,不同国家时间相差不同。

非洲,全称为阿非利加州。位于亚洲的西南面。东濒印度洋,西临大西洋,北隔地中海与欧洲相望,东北角习惯上以苏伊士运河为非洲和亚洲的分界。大陆东至哈丰角(东经51度24分,北纬10 度27分),南至厄加勒斯角(东经20度02 分,南纬14度51 分),西至佛得角(西经17度34分、北纬34 度45分),北部至吉兰角(东经9度50 分、北纬37度21分)。面积3020 万平方千米(包括附近岛屿),南北约长8,000公里,东西约长7,403公里。约占世界陆地总面积的20.2 %,次于亚洲,为世界第二大洲。已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论收起

中非 – 班吉 时差:-7个小时

非洲有很多国家,从西一区到东四区,中国北京时间在东八区。所以北京与非洲时差在4(8-4)和9(8+1)小时之间,不同国家时差不同。

分别相差9小时(西一区)、8小时(零时区)、7个小时(东一区)、6个小时(东二区)、5小时(东三区)、4小时(东四区)。已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论收起

更多精彩尽在这里,详情点击:https://thebestrxmed.com/,斯帕尔

Leave a Comment